หมวดการบริหารจัดการ Share KM

ระเบียบและแนวปฏิบัติในการทำงาน
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
เผลอกดลบข้อมูลโปรแกรม Sticky Notes ควรทำอย่างไร?
Created 26/2/2561
อ่านแล้ว 5750 ครั้ง
ภัยซ่อนเร้น ไวรัส (Virus) คืออะไรและทำงานอย่างไร
Created 17/7/2561
อ่านแล้ว 735 ครั้ง
วิธีการหาชื่อไฟล์ของฟ้อนต์ในคอมพิวเตอร์ด้วย Registry Editor
Created 26/10/2561
อ่านแล้ว 402 ครั้ง
การสร้างตารางสรุปผลข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel ด้วย PivotTable
Created 26/10/2561
อ่านแล้ว 2582 ครั้ง
การใช้คำสั่ง Section Break ในโปรแกรม Microsoft Word
Created 26/10/2561
อ่านแล้ว 31670 ครั้ง
วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ (Software)
Created 12/2/2562
อ่านแล้ว 410 ครั้ง
สร้างการแจ้งเตือนเวลา เข้า-ออก การปฏิบัติงานด้วย Line Notify
Created 26/7/2562
อ่านแล้ว 770 ครั้ง
เทคนิควิธีลดเวลาการดำเนินงานด้านคะแนนด้วย Function IF
Created 7/8/2562
อ่านแล้ว 245 ครั้ง
ปัญหาเครื่องแม่ข่าย : เว็บไซต์แสดงผลภาษาไทยผิดพลาด
Created 8/8/2562
อ่านแล้ว 703 ครั้ง
ทิปการใช้งานฟอนต์ของโปรแกรม Microsoft Word
Created 8/8/2562
อ่านแล้ว 318 ครั้ง
การจัดการไฟล์ใน Google Drive
Created 8/8/2562
อ่านแล้ว 356 ครั้ง
การใช้งาน Microsoft Visio
Created 9/1/2563
อ่านแล้ว 388 ครั้ง
Windows จำเป็น(ไหม) หากจะถอดแฟลชไดร์ฟออกแล้วต้องกด Eject
Created 10/7/2563
อ่านแล้ว 263 ครั้ง
เขียนข้อมูลลงแผ่น DVD ตรงๆ VS ใช้โปรแกรมช่วย แบบไหนดีกว่ากัน ?
Created 10/7/2563
อ่านแล้ว 264 ครั้ง
แป้นพิมพ์ลัดของโปรแกรม Microsoft Word ที่ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น
Created 10/7/2563
อ่านแล้ว 273 ครั้ง
แป้นพิมพ์ลัดใน Windows (Windows 7 Windows 8.1 Windows 10)
Created 10/7/2563
อ่านแล้ว 277 ครั้ง
การเรียนการสอน Online ด้วยโปรแกรม Zoom
Created 3/2/2564
อ่านแล้ว 109 ครั้ง
การใช้งาน Breakout Rooms ฟังก์ชันใหม่ในโปรแกรม ZOOM
Created 3/2/2564
อ่านแล้ว 123 ครั้ง
การใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome อย่างปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ
Created 3/2/2564
อ่านแล้ว 231 ครั้ง
กรณีศึกษา Ransomware โจมตีโรงพยาบาลสระบุรี
Created 9/6/2564
อ่านแล้ว 238 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง HDD และ SSD
Created 9/6/2564
อ่านแล้ว 148 ครั้ง
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ประเด็นอื่นๆ ที่หน่วยงานเห็นสมควรจัดการความรู้