ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Login© 2561 งานอาคารสถานที่และกายภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 0-7428-6650